Eнерджи сейвър България представя:

 

  • Устройство за икономия на eлектроенергия
  • Намалява сметките за ток
  • Удължава живота на Вашите електроуреди
  • Оптимизира натоварването на Вашата ел.мрежа
  • Грижи се за околната среда

За домашни условия препоръчваме SEB-001 на уникална

цена 38.80лв.!

Един уред за един дом.

ТЕЛЕФОН ЗА ПОРЪЧКА - 0886 65 65 26

За дома и офиса

Продуктите на Енерджи са с широко приложение. Средно едно домакинство консумира около 12 KWh електроенергия. Ако искате да намалите вашите сметки то Енерджи сейвър SEB(SD)-001 е идеалния за тази цел. Той е предназначен за консумации до 15KW и струва само 38.80лв.

Къщи, хотели...

Ресторанти, заведения, дискотеки, имате високи сметки за ток SEB (SD)-003 това е вашето решение. Предвиден за по-високи консумирани мощности, този уред може да покрие консумация до 48KW.

 

Фабрики...

Промишлени предприятия, супермаркети, мощни електромотори с трифазно захранване. Свържете се с нашите консултанти и те ще ви окажат съдействие да направите Вашия оптимален избор.

 

Лицето на природата

Добивът на енергийни източници и производството на електроенергия са едни от най-големите замърсители на околната среда. Всяка година при изгарянето на горивата (въглища, нефт, природен газ, дървесина) в атмосферата се отделят над 20 млрд. т СО2 ... продължете