За природата ПДФ Печат

Добивът на енергийни източници и производството на електроенергия са едни от най-големите замърсители на околната среда. Всяка година при изгарянето на горивата (въглища, нефт, природен газ, дървесина) в атмосферата се отделят над 20 млрд. т СО2 и повече от 200 млн. т твърди отпадъци. Пестенето на електроенергия не означава само икономистване на пари, а е свързано с разумното използване на природните ни ресурси.